Tuzvo.jpg

 

 

Drevárska fakulta patrí medzi vrcholné vzdelávacie a vedeckovýskumné inštitúcie vo vysokoškolskom systéme Slovenskej republiky. Hlavným poslaním fakulty je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie, rozvíjať vedecké bádanie a tvorivú umeleckú činnosť. Vzdelávací proces vychádza z najnovších svetových poznatkov vedy, techniky, technológií, ekonomiky, z vlastného základného a aplikovaného výskumu, spolupráce s inými vysokými školami, vedeckovýskumnými ústavmi, priemyslom spracovania a využívania dreva, výrobkov z dreva a ochrany osôb a majetku. Vychováva vysokoškolsky kvalifikovaných odborníkov – bakalárov, inžinierov a doktorov pre celú komplexne ponímanú oblasť dreva a drevárskych výrobkov, nielen drevárskych technológov, ale aj dizajnérov, manažérov, ekonómov a interiérových poradcov pre potreby Slovenska, ale i zahraničia.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky, alebo požiadavky, napíšte nám prostredníctvom tohto formulára a my Vám ich radi zodpovieme. Ak potrebujete odpoveď ihneď jednoducho nám zavolajte.


Popis:

Proti-spamový text treba prepísať

+421 2 635 30 348

Bratislava
+421 41 723 54 16

Žilina
+421 903 804 800

Košice