Podmienky používania

NIEKTORÉ INFORMÁCIE NA TOMTO INTERNETOVOM SERVERI NEMUSIA BYŤ SPRÁVNE Z DÔVODU ZMIEN PRODUKTU, KU KTORÝM MOHLO DÔJSŤ PO JEHO UVEDENÍ NA TRH. PRED OBJEDNANÍM POŽIADAJTE PREDAJCU FIRMY VITAL O NAJNOVŠIE INFORMÁCIE. VITAL SI VYHRADZUJE PRÁVO PREVÁDZAŤ KEDYKOĽVEK BEZ UPOZORNENIA ZMENY CIEN, FAREBNÝCH PREVEDENÍ, MATERIÁLOV A TECHNICKÝCH ÚDAJOV.


INFORMÁCIE NA TOMTO INTERNETOVOM SERVERI SÚ POSKYTOVANÉ "TAK AKO SÚ". V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE SPOLOČNOSŤ VITAL ZODPOVEDNÁ ŽIADNEJ STRANE ZA AKÉKOĽVEK PRÍPADNÉ PRIAME ČI NEPRIAME NÁSLEDNÉ ŠKODY Z DÔVODU AKÉHOKOĽVEK POUŽITIA TOHTO INTERNETOVÉHO SERVERU. INFORMÁCIE NA TOMTO INTERNETOVOM SERVERI MÔŽU OBSAHOVAŤ TECHNICKÉ NEPRESNOSTI ALEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY.


SPOLOČNOSŤ VITAL NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY O ŽIADNOM INOM INTERNETOVOM SERVERI, KU KTORÉMU BY STE MOHLI ZÍSKAŤ PRÍSTUP PROSTREDNÍCTVOM TOHTO SERVERU. TIE SÚ POSKYTOVANÉ IBA AKO PRAKTICKÁ POTREBA A NEZNAMENÁ TO, ŽE SPOLOČNOSŤ VITAL POTVRDZUJE ALEBO AKCEPTUJE AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ ZA OBSAH ALEBO ZA POUŽÍVANIE TAKÉHO INTERNETOVÉHO SERVERU.


OBSAH TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM PRÁVOM COPYRIGHT © 2011  VITAL. INFORMÁCIE ZÍSKANÉ Z TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKY, NAJMÄ FOTOGRAFIE, TECHNICKÉ LISTY A KATALÓGOVÉ LISTY SA NESMÚ UPRAVOVAŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU SPOLOČNOSTI  VITAL. SÚČASNE SA TIETO INFORMÁCE NESMÚ PUBLIKOVAŤ V TLAČENÝCH ANI ELEKTRONICKÝCH MÉDIÁCH BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU SPOLOČNOSTI VITAL. ÚPRAVY OBSAHU TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKY SÚ VYSLOVENE ZAKÁZANÉ.

 


SPOLOČNOSŤ VITAL PLNE REŠPEKTUJE A CHRÁNI OSOBNÚ INTEGRITU KAŽDÉHO, KTO NAVŠTÍVI TIETO INTERNETOVÉ STRÁNKY. INFORMÁCIE O VÁS BUDÚ POUŽITÉ V PRVOM RADE TAK, ABY SME VÁM MOHLI ODPOVEDAŤ NA TO, NA ČO STE SA PÝTALI, A V DRUHOM RADE ZA ÚČELOM ZLEPŠENIA TOHO, ČO DODÁVAME, A NAŠICH SLUŽIEB. ZÍSKANÉ ÚDAJE O VÁS NEBUDÚ VYDANÉ NIKOMU MIMO SPOLOČNOSŤ VITAL, NAŠICH PREDAJCOV ALEBO INÝCH PARTNEROV, KTORÍ VÁM POSKYTUJÚ SERVIS V NAŠOM ZASTÚPENÍ. S INFORMÁCIAMI BUDE ZAOBCHÁDZANÉ V SÚLADE S PRÍSLUŠNOU LEGISLATÍVOU.


V ŽILINE DŇA  2.5. 2011

VITAL